Paul Are Sandal

2
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
6B+101
6B101

Public ascents:

30/04-17 Bergen (bydelsområdene) / Skytebanen / Torden! 6B
FA
Samme start som Lynet, sitstart i riss, klatrer rett opp og topper på toppen av steinen istedet for ut til høyre. Egg er med!
30/04-17 Bergen (bydelsområdene) / Skytebanen / Nangijala 6B+
FA
Skikkelig fin krimpebulder! Sitstart i riss og god list til høyre på steinen, krimpetravers mot venstre, topper ut på venstre egg.