Kenneth Solheim

2
FA
0
Tick
13
Tag
10
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7A101
5101

Public ascents:

01/04-18 Bråtene / Bråtene / Tåkevandrer 7A
FA
Start på krimp (markert). Avsluttes i sprekk ved høyre side på egget til stenen.
29/04-17 Gråhorga / Gråhorga / Gråhorga bua 5
FA
Stående start. Klatre oppover langs buens ytterkant til topp av stenen.