Problems:

Tåkevandrer 7A Kenneth Solheim Start på krimp (markert). Avsluttes i sprekk ved høyre side på egget til stenen.