Problems:

Gråhorga bua 5 Kenneth Solheim Stående start. Klatre oppover langs buens ytterkant til topp av stenen.