Stor heller med flere fantastiske problemer

Problems:

Blood Redemption 8B+ Magnus Midtbø Start sittende innerst i taket på et flak. Gjør desperate flytt og fullfør i Gjeddehenget.
Gjeddehenget 8A+
Magnus Midtbø (2 ascents)
Tunnelfisken 8A+
Magnus Midtbø (1 ascent)
Bonkar 7B+
Magnus Midtbø (1 ascent) start i stor undercling nede til høyre. klatre inn i henget og avslutt på starttakene til Tunnelfisken
Hans Catering 6C (1 ascent) Start sittende med VH på sidetak og HH på hank.