photographer: Unknown
photographer: Unknown
Ligger nesten rett under storsteinen. Henget har en linje evt to om vanner er frossent eller man bruker en halvtime på å tørrlegge landingen. Begge på 8-tallet

Problems: