Her er det potensiale for mange linjer. på begge sider av steinene. Det meste blir på 7'er tallet og 8'ertallet. En del høye uttoppinger. Parker i lomme mellom to steiner. Du har storsteinen til venstre for bilen.

Problems: