Ute på øya er det bare en stein med kanskje 6 bulder. Bratt overheng til lett overhengende

Problems:

Bæ bæ lille lam 7B+
Terje Strøm (1 ascent) Klassiker på sidetak og sloper
Maieggen 7A+
Terje Strøm (1 ascent) Starter på opplagte tak til venstre for egg og ut på små krimpere og ut til nebbet