Sysendalen skisenter - Hula (Sysendalen) | Buldring i Hordaland
photographer: Unknown
Bratt fysisk klatring . Det er tre opplagte linjer til. To harde prosjekter og et litt lettere. Beste bulder er i hulen starter på lister under henget til høyre og går under heng til lomme og opp langs kant mot toppen av dieder. Ståstart på denne er også fortsatt et prosjekt. Ellers er det venstrevariant av hyttetrim på ca 7C+ og en bulder som starter midt inne i hula og topper i dieder. Parker på plassen til sysendalen skisenter. I enden følger man grusvei langs rv7 østover ca 30 meter og hulen er på venstre side. Det ligger også noen bulder på vestsiden av skitrekket som jeg ikke har testet eller pusset. Noen lette flotte sva på ca 5-6 samt et par litt brattere ting på 7-er tallet.

Problems:

Hyttetrim 7B+
Terje Strøm
Kongemygg 7B
Terje Strøm
Litt på kanten 7A
Terje Strøm
Dvergmygg 6C
Terje Strøm