Page views (since 2019.10.09): 23

Problems:

Granador 7C Andreas Olsen sittende start. klatre nebbet. var 8A opprinnelig men lettere beta er funnet i etterkant