Nr: 4
Comment: start i stor undercling nede til høyre. klatre inn i henget og avslutt på starttakene til Tunnelfisken
FA: Magnus Midtbø
FA date:
Original grade: 7B+
Navigation:Google Maps

Ticks:

Comments:

No comments