mindre sektor med harde problemer etablert av Knut Sømme