Liten samling steiner av fantastisk kvalitet. Til nå er det gått 10 problemer. De flotte beste linjene gjenstår.