Større røys med endel flotte problemer. Mer info kommer.