Mindre område av bra kvalitet utviklet av Håkon Hansen m.fl. https://www.youtube.com/watch?v=hRWMa07lWCg